Projectnaam: De Weitens

Ecologische Tuinderij

en Wilma’s terras

is mede mogelijk gemaakt door:

In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 Brabant 2014-2020, betreffende maatregel:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

LEADER

Gedurende dit project is een groot gedeelte uitgeput maisland omgezet in een ecologische tuinderij met een educatie-, ontmoetingsruimte en thee terras.

In de multifunctionele schuur wordt onder andere informatie gegeven over de tuinderij en de producten die er groeien en bloeien, alsmede wordt de schuur gebruikt voor opslag van de tuinbouw machinerieën. Op het terras wordende ecologische groenten en fruit geserveerd maar ook te koop aangeboden. Door het aanbieden van ecologische groenten en fruit samen met de informatievoorziening wordt de afstand tussen stad en platteland verkleint en wordt het maatschappelijk draagvlak voor de agrarische sector vergroot.

Het terrein is dermate ingericht dat er een optimale verbinding tussen de verschillende onderdelen van het bedrijf is ontstaan. Deze inrichting is gebeurd op basis van het landschapsplan van Marielle Kok. Het geheel is afgezet met hekwerk om de tuinderij te behoeden voor wilde zwijnen.

De tuinderij is middels half verharde paden en gras paden toegankelijk gemaakt voor minder validen.